Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Internet trgovine https://chillout.garden (u daljnjem tekstu: Internet trgovina), te su sastavni dio Ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu putem Internet trgovine.

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga.

Neposredno prije kupnje proizvoda, Kupac u Internet trgovini izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća dok će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je sklopljen Ugovor o kuporodaji.

Prihvaćanjem Općih uvjeta Kupac izjavljuje da je upoznat sa ovim Općim uvjetima, da ih je razumio, da je suglasan s njima, te da prihvaća pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko Kupac nije suglasan s ovim Općim uvjetima, dužan je kontaktirati Prodavatelja prije nego što izvrši kupnju u Internet trgovini.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Prodavatelja, te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Općih uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena. Kupac je dužan provjeriti važeće Opće uvjete prije svake kupnje.

Ovi Opći uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

 

Ugovor o kupoprodaji sklopljen na daljinu

Kupnjom proizvoda u Internet trgovini Prodavatelj i Kupac sklapaju Ugovor o kupoprodaji na daljinu što podrazumijeva da je Ugovor sklopljen u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Kupca na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Nakon što Kupac odabere proizvod u Internet trgovini Prodavatelj će Kupcu odmah e-mail porukom dostaviti Potvrdu o narudžbi putem e-pošte, te se smatra da je Ugovor o kupoprodaji sklopljen. Uz potvrdu narudžbe Kupcu će biti dostavljeni i Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine, te Obavijest o pravu na jednostrani raskid. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Kupac daje izričitu suglasnost da mu se Opći uvjeti poslovanja i Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora dostave na navedeni način tj. elektroničkom poštom.


Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je Ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

Prodavatelj

Naziv: Your Chillout Garden d.o.o.
Sjedište: Jarnovićeva ulica 17H, Zagreb, Hrvatska
OIB: 61245499895
MBS: 081435826
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Marko Svetličić
IBAN: HR7423600001102992440 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.
Kontakt: 098/171-2428
E mail: ivana@chillout.garden

Prodavatelj prodajom putem Internet trgovine https://chillout.garden nastupa u svoje ime.
Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način da odabere barem jedan proizvod i izvrši plaćanje na način predviđen u Internet trgovini. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Opis proizvoda i glavna obilježja proizvoda

U internet trgovini Prodavatelj prodaje online joga programe što podrazumijeva video snimke joga vježbi, meditacije, tehnike disanja, te s tim povezana edukativna predavanja i popratni materijali. Navedeni proizvodi predstavljaju digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu.

Prodavatelj je ovlašten vršiti preinaku digitalnog sadržaja ili digitalna usluga radi poboljšanja kvalitete proizvoda. Takva preinaka biti će vršena bez bez dodatnih troškova za potrošača. Potrošač će o preinaci biti obaviješten na jasan i razumljiv način.

Prodavatelj se obvezuje pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost i točnost informacija na internetskim stranicama. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Funkcionalnost digitalnog sadržaja i mjere tehničke zaštite tih sadržaja

Funkcija online joga programa je da Kupac putem kupljenog joga programa vježba jogu od doma ili na nekom drugom mjestu po njegovom izboru i u vrijeme koje mu odgovara. To je omogućeno na način da Kupac putem Internet trgovine kupi online joga program nakon čega Kupac dobiva pristup online edukativnoj platformi Thinkific u kojoj se kreira njegov profil. Putem svog profila u Thinkific platformi Kupac pristupa video snimkama joga vježbi i pripadajućim materijalima, te je u mogućnosti koristiti takav proizvod putem svog računala, pametnog telefona ili drugog uređaja s Internet vezom. Profil Kupca u Thinkific platformi zaštićen je lozinkom.

Interoperabilnosti sadržaja s računalom ili programskom opremom

Da bi kupac mogao koristiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu koje je kupio u Internet trgovini, Kupac mora koristiti računalo, pametni telefon, TV ili drugi uređaj s internet vezom.

Zaštita autorskih prava

Digitalni sadržaji koje Kupac kupuje u Internet trgovini su atorsko djelo Prodavatelja. Svako neovlašteno korištenje tog sadržaja u svrhu objavljivanja, prenošenja, reproduciranja ili iskorištavanja na bilo koji drugi način bez dozvole Prodavatelja smatrati će se kršenjem autorskih prava.

Cijene

Sve cijene iskazane u Internet trgovine su maloprodajne cijene, te su izražene hrvatskoj nacionalnoj valuti Hrvatska kuna (kn) i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Sva plaćanja provode se u hrvatskoj nacionalnoj valuti Hrvatska kuna (kn). Sve cijene iskazane u Internet trgovine su konačne cijene tj. nema dodatnih niti skrivenih troškova. Prodavatelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV) stoga Kupac na iskazane cijene ne plaća PDV. Ukoliko kupnju obavlja inozemni kupac naplaćeni iznos na računu njegove kartice pretvara se u njegovu lokalnu valutu prema tečaju kartičnih institucija.

Uvjeti kupnje

Uvjeti kupnje definiraju postupak:
1. Naručivanja
2. Plaćanje
3. Dostava/Isporuka
4. Povrat i reklamacije

Naručivanje

Kada Kupac izvrši narudžbu u Internet trgovini, Prodavatelj će Kupcu dostaviti Potvrdu o narudžbi putem e-pošte. Potvrda narudžbe sadržava informacije o narudžbi, adresi isporuke, načinu plaćanja, cijeni/cijenama, kontakt podacima Prodavatelja. Uz potvrdu narudžbe Kupcu će biti dostavljeni i Opći uvjeti poslovanja.

Plaćanje

Kupac plaća svoju narudžbu klikom na „Kupi“ nakon čega Kupac vidi ukupan iznos za plaćanje. Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sljedećih načina: 1) općom uplatnicom u pošti, banci, FINI, 2) internet bankarstvom 3) kartičnim plaćanjem.

Prodavatelj ne pohranjuje, ne obrađuje niti prenosi kartične podatke. Prodavatelj putem svoje web stranice omogućava preusmjeravanje Kupca na web stranice IPG-a (Internet Payment Gatewaya) gdje se obavlja proces plaćanja usluge. Kartično plaćanje obavlja se preko CorvusPay sustava naplate zaštićenog SSL protokolom koji osigurava sigurnost plaćanja u skladu sa svojim protokolima i certifikatima.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Isporuka

Proizvodi u Internet trgovini su digitalni sadržaji ili digitalne usluge, te se isti isporučuju Kupcu na način da Prodavatelj Kupcu omogući pristup online edukativnoj platformi Thinkific u kojoj se nalaze proizvodi. Putem svog profila u Thinkific platformi Kupac pristupa video snimkama joga vježbi i pripadajućim materijalima. Prodavatelj isporučuje Kupcu kupljeni proizvod bez nepotrebne odgode tj. odmah nakon što je Kupac u Internet trgovini izvršio plaćanje.

Prava potrošača u slučaju neisporuke

Ako Prodavatelj nije isporučio digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu kako je gore navedeno, Kupac će zatražiti od Prodavatelja da mu isporuči digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu. Ako Prodavatelj nakon zahtjeva Kupca ne isporuči digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu bez nepotrebne odgode ili unutar dodatnog roka koji su ugovorne strane izričito dogovorile, Kupac ima pravo raskinuti ugovor. Iznimno, Kupac ima pravo odmah raskinuti ugovor:


a) ako je Prodavatelj izjavio da neće isporučiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu ili je to iz okolnosti slučaja očito,
b) ako su se Prodavatelj i Kupac sporazumjeli ili je iz okolnosti sklapanja ugovora očito da je određeno vrijeme isporuke ključno za Kupca, a Prodavatelj ne isporuči digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu do tog trenutka ili u tom trenutku.

Pisani prigovor/reklamacije

Kupac je ovlašten podnijeti Prodavatelju pisani prigovor u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte i putem elektroničke pošte. U slučaju primitka prigovora, Prodavatelj će bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak prigovora, te će u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora jasno se izjasniti prihvaća li osnovanost prigovora Kupca. Prodavatelj je dužan voditi i čuvati evidenciju pisanih na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana. Taj rok započinje teći od dana kada je Kupcu isporučena roba koja čini predmet Ugovora o kupoprodaji. Ako je jednom narudžbom naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, taj rok započinje teći od dana kada je Kupcu isporučen zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, taj rok započinje teći od dana kada je Kupcu isporučen prvi komad ili prva pošiljka robe.

Neispunjenje obveze obavještavanja o pravu na jednostrani raskid ugovora

Ako Prodavatelj nije obavijestio Kupca o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora sukladno članku 60. stavku 1. točkama 9. i 10. Zakona o zaštiti potrošača, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. tog Zakona prestaje po isteku godine dana od isteka roka za raskid iz članka 79. tog Zakona. Ako je Prodavatelj dostavio Kupcu predmetnu obavijest u roku od godine dana, računajući od rokova određenih u članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. tog Zakona prestaje po isteku 14 dana od dana kada je Kupac primio tu obavijest.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora  ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Prodavatelja ili poštom preporučeno na adresu sjedišta Prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje bez odgađanja dostaviti Kupcu Potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke pošte koju Kupac navede u Obrascu odnosno u Izjavi o raskidu.

Učinak jednostranog raskida ugovora

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu odnosno ako je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.


Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora, osim onih predviđenih člankom 83. stavkom 2. i člankom 84. Zakona o zaštiti potrošača.

Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora

Iskoristi li Kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.


U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj može spriječiti Kupca od daljnje upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, posebice tako da mu onemogući pristup digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili ugasi korisnički račun Kupca.

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

U slučaju jednostranog raskida ugovora Kupac ne smije koristiti digitalni sadržaj ili digitalne usluge te ih ne smije stavljati na raspolaganje trećim osobama.

Isključenje prava na raskid ugovora

Kupac nema pravo na raskid ako je ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni prostanak Kupca te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta smatra se da je Kupac dao tu potvrdu.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Rješavanje sporova i nadležnost

Za sporove koji mogu nastati u vezi korištenja Internet trgovine, a koje sporove ugovorne strane neće moći riješiti sporazumno, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od 14.07.2022. godine

Your Chillout Garden d.o.o.
Jarnovićeva ulica 17H, Zagreb, Hrvatska
OIB: 61245499895
MBS: 081435826
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Marko Svetličić
IBAN: HR7423600001102992440 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.
Kontakt: 098/171-2428
E mail: ivana@chillout.garden
Opći uvjeti poslovanjaPolitika privatnosti